Siirry sisältöön
Rastunsuon lintujärvi

Rastunsuon lintujärvi sijaitsee entisellä turvetuotantoalueella. Alue kuuluu Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaisiin lintualueisiin.

Turvetuotanto Rastunsuolla on päättynyt 1990-luvun alussa. Tällöin Vapo perusti paikalle noin 15 hehtaarin laajuisen lintujärven. Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri osti alueen omistukseensa vuonna 2016 ja alue rauhoitettiin vuonna 2017.

Lintujärvellä pesivät mm. kala-, nauru- ja pikkulokki, mustakurkku-uikku sekä sorsalinnuista sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka, telkkä ja laulujousen. Aiempina vuosina alueella on pesinyt uivelo. Useana vuonna on tehty myös havaintoja luhtahuitista. Myös sääksen eli kalasääsken saattaa nähdä saalistamassa lintujärvellä, sillä järvessä elelee mm. ruutanoita.

Rannoilla tavataan pajusirkkuja, ruokokerttusia ja toisinaan myös satakieliä. Aluetta ympäröivillä viljelysalueilla pesivät kiuru, kuovi ja töyhtöhyyppä.

Järveä kiertää 1,5 kilometrin pituinen helppokulkuinen ympäristöpolku, jonka varrella on alueen linnustosta, kasvistosta ja muusta eliöstöstä kertovia opastauluja. Polku kiertää lintutornien kautta. Lisäksi polun varrella on lintujen tarkkailukoju. Lähtöpaikalla, jonne voi myös pysäköidä auton, on lintutornin lisäksi hirsirakenteinen nuotiokatos.

Retkeilyvarustus

  • Nuotiokatos

  • Lintutornit (2 kpl) ja lintujen tarkkailukoju

  • Kuivakäymälä

Rastunsuon lintujärvi

Rastunsuontie, 77700 Rautalampi
Sll.fi Pohjois-Savo: Rastunsuon lintujärvi

Ajo-ohje

Rautalammin kirkonkylältä tietä 5451 ja Suonenjoelta tietä 545 pohjoiseen, ja sitten Vaajasalmen risteyksestä 1200 m ja vasemmalle Lintutorni-viitoitus edelleen Rastunsuontielle, jota ajetaan n. 1300 m luoteeseen, Lintutorni-viitta, käännös vasempaan ja 200 m perille.